×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more
doktor moremo - doktor moremo doktor moremo

زندگیتان پر از عشق سلام! من دکتر مورمو هستم .اگر مایل بودید بیشتر اشنا شیم به گروه الماس موفقیت سری بزنید هدف ما رهایی از نومیدی و نیل به موفقیت و نگاهی نو به زندگی و یافتن مهربانی جهت همراهی در سمفونی زیبای زندگیه حتما خوشت میاد.منم1بارامتحان کردم زندگیم متحول شد; کتابهاوسایتهاومنابع زیبایی داریم[email protected]; روزی یک مرد ثروتمند ، پسر بچه کوچکش را به یک ده برد تا به او نشان دهد مردمی که در آن جا زندگی می کنند چقدر فقیر هستند . آن ها یک روز و یک شب را در خانه محقر یک روستایی به سر بردند در راه بازگشت و در پایان سفر ، مرد از پسرش پرسید : نظرت در مورد مسافرت مان چه بود ؟پسر پاسخ داد :عالی بود پدر ;پدر پرسید : ; آیا به زندگی آن ها توجه کردی ؟ پسر پاسخ داد: فکر می کنم ;پدر پرسید چه چیزی از این سفر یاد گرفتی ؟ ;پسر کمی ان

 

Group discussions

more