×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more


sasan - mohebi sasan

با ارزش ترين مشخصه اين گروه و هدف از تشكيل آن دوستي هاي مفيد و با ارزش در هر زمشنه اي مي باشد كه طبق همفكري افراد گروه و بسته به نوع علاقه مندي هاي افراد وبا تفاهم كامل طرفين اعضاي اين گروه نهايت استفاده را از عضويت در اين گروه برده و به تمامي اه خود در زمينه دوستي و روابط خواهند رسيد

 

Group discussions

more