×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم
adela - abdolshae adela

ویکتور هوگو میگه :چیزی بخون که بتونی بنویسی ،چیزی بنویس که بتونی امضاش کنی ، چیزیو امضا کن که بتونی پاش وایستی .پس دوست دارم امضاء