×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم
mahyar - hasani mahyar

دراین گروه درکنارهم برای افزایش درآمدوسودسرمایه به هرمیزان بایگدیگر به تبادل افکار و اخبار روز دنیای بازار بورس ومسائل اقتصادی میپردازیم

 

: بحث های این گروه

more