×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more
farhad - mohamadi farhad

ما از تحولی که مراقبه در زندگیمان ایجاد کرده تا ابد سپاسگذاریم... اکنون که در پس کوچه های مسدود، آسان ترین راه را پیدا کرده ایم ادعا نمی کنیم که به مقصد نهایی رسیده باشیم، اما تردید نداریم که این راه مستقیما بدان می انجامد. خشنودیم که با مراقبه هنر زندگی را برای آرامش و تعادل درونی می آموزیم.

 

Group discussions

more