mehdi - shirazi mehdi

هدف از ایجاد ان گروه اینه که بچه های شیراز بتونند راحت تر همدیگر رو پیدا کنند و با هم ارتباط بر قرار کنند اعضای این گروه به دوستی سالم اعتقاد دارند

 

دوستی سالم بین بچه های با صفای شیراز

دوستان شیرازی

دوستی سالم بین بچه های با صفای شیراز

Group discussions

more