×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

hamed - fatahi hamed

در این گروه در مورد مسائل و دیدگاهها و ادیان و مسایل سیاسی و فرهنگ و اجتماع و صهیونیزم شناسی و دین شناسی و دیدگاههای دین و ادیان مختلف از جمله اسلام بحث میشود

 

 

Similar groups