شبنم - شبنمی شبنم

هدف از تشکیل این گروه :از همه متخصصان در هر زمینه ای دعوت میشود که تجربیات علمی خود را در هر زمینه ای به اشتراک بگذارند.هر کس سوالی دارد یا مطلب علمی دارد می تواند دراین گروه مطرح کند ما میتوانیم دنیایی بسازیم که همه دستهای هم را بگیریم وراهمان را طی کنیم.بیایید با هم باشیم.

 

Group discussions

more