مرحله 1 - لطفا فرم زیر را کامل نمایید

الف -خودتان را معرفی کنید

/ /

دین شما

ب- در سایت اکانت ایجاد نمایید

ج- محل سکونت خود را مشخص نمایید

 

د- اطلاعات تماسی شما

از قرار دادن www قبل از آدرس ایمیلتان خود داری کنید مگر اینکه ایمیلتان به این اسم ساخته شده باشد
تیک زیر را بزنید تا مشخص شود شما روبات نیستید