مهندسی شبکه های اجتماعی
مهندسی شبکه های اجتماعی

این کتاب توسط محمد حجاریان و اعظم باستانفرد نوشته شده است.

مهندسی شبکه های اجتماعی

این کتاب مناسب درس مباحث ویژه و نیز چند رسانه ای میباشد

کد کالا B2

رنگ

وزن 100


قیمت 20000 تومان

نظرات کاربران

http://www.gegli.com/shop.asp?id=281