منشی و کارمند فروش

منشی و کارمند فروش

 شرکت معتبر تولیدی تجهیزات پزشکی، به کارمند فروش خانم و  نیازمندیممنشی واحد فروش  

02188835053
: شماره تماس
تهران هفت تیر
آدرس
تومان 0
:هزينه
شنبه 17 خرداد 1393
:تاريخ تبليغ
41559
:تعداد بازديد كنندگان اين تبلیغ
www.medipolco.com
: آدرس وب سایت