ويلا

ويلا

ويلاي 130 متري نوساز در 230 زمين  در بهترين نقطه شهر

09122050276
: شماره تماس
نوشهر انتهاي خيابان كشوري
آدرس
تومان 290000000
:هزينه
یکشنبه 18 خرداد 1393
:تاريخ تبليغ
39971
:تعداد بازديد كنندگان اين تبلیغ
: آدرس وب سایت