دستان سبز

دستان سبز

صدها فرشته بوسه بر آن دست میزنند

کزکارخلق یک گره بسته واکنند

شماره حساب موسسه خیریه دستان سبز یاری گر جهت دریافت کمکهای مردمی به نام موسسه دستان سبز یاری گر6277601829769270

شماره ثبت129

02146867959
: شماره تماس
شهرک قدس ضلع شرقی میدان مصلی بالای املاک جواد زاده.طبقه اول
آدرس
تومان 0
:هزينه
دوشنبه 3 آذر 1393
:تاريخ تبليغ
24055
:تعداد بازديد كنندگان اين تبلیغ
: آدرس وب سایت