ابتدایی و راهنمایی

ابتدایی و راهنمایی

با درود

تدریس دروس ابتدایی و زبان و تاریخ و جغرافیای راهنمایی

توسط فوق لیسانس الکترونیک آقا

هر جلسه تا 2 نفر ، در منزل مدرس یا در مکان دانش آموز

09121989965
: شماره تماس
تهران
آدرس
تومان 10000
:هزينه
پنجشنبه 1 آبان 1394
:تاريخ تبليغ
20797
:تعداد بازديد كنندگان اين تبلیغ
: آدرس وب سایت

سایر محصولات اين شخص

ترجمه و ویرایش
ترجمه و ویرایش

orannous@yahoo.com

09364248646