وحید  وحیدی

(VIP) 12 Likes Like

Weblog

وقتی یه آدم میگه، هیچ کس منو دوست نداره منظورش از هیچ کس، یک نفر بیشتر نیست... همون یه نفری که برای اون همه کسه...

View Weblog

Please login to continue:

Remember me on this device

Sign up
I forgot my password