محمّدعرفان احمدی  erfan ahmadi

17 Likes Like

Weblog

خیلی از سنّی های ایران به داعش(سنّی های تندرو و خونخوار وهّابی) پیوستند و در عراق و سوریه دارند به جان،مال و ناموس شیعیان و کردها تجاوز می کنند

View Weblog

Please login to continue:

Remember me on this device

Sign up
I forgot my password