×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم
arash  - maleki 90 arash

سلام لطفا کسانی که گرج هستند یا ریشه ای از گرجها چه از طرف مادری چه پدری فرق نمیکنه.لطفا پیام بذارن و خودشونو معرفی کنن