×
اطلاعات بیشتر باشه، مرسی برای ارائه بهترین تجربه کاربری به شما، ما از کوکی ها استفاده میکنیم
salman - nasirzadeh salman

من راجب آبانی ا تحقیق کردم خودمم یه آبانی طی تحقیق دیدم خداییش ما آبانی ا عادتایی داریم تک -توب- بتر اما همه نمی تونن با ما کنار بیان و نیازای مارو براورده کنن اما برخورد 2تا آبانی اورانیو غنی می کنه نتیجشم میشه انفجار هیروشیما boooomb بیاین