×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

×
We use cookies to ensure you get the best experience on our website. Ok, thanks Learn more
farid - nezamdoust farid

روانشناسی موفقیت دو شرط لازم دارد : (1- تصمیم بگیرید که موفق شوید 2- پیروی از افرادی که قبلا این کار را تجربه کرده اند ) . هرکس با طرح ریزی و پیروی از سیستمی ساده،به طور قطع می تواند در جهت تحقق اهش به عرصه ثروت و شوکت قدم گذارد . اصول دوازده ماده ای کسب موفقیت : 1- موفقیت، ناشی از منش و شخصیت شماست . 2- روانشناسی موفقیت به مفهوم تندرستی ذهن است . 3- هر چه بیشتر به خود عشق بورزید،کارها را با کیفیت بهتر به مرحله اجرا می گذارید . 4- برای تقویت عزت نفس،از هر چه فکر می کنید در آن موفق هستید،فهرستی تهیه کنید . 5- عزت نفس شما به میزان قابل توجهی از اعتقادی که نسبت به تواناییهای خویش دارید سرچشمه می گیرید ،(اعتقادات شما موجب می شود که دنیا،اوضاع و شرایط،مردم و بخصوص خودتان را به شیوه ای خاص ببینید ) . 6- برای بهره برداری