×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

mahyar - hasani mahyar

دراین گروه درکنارهم برای افزایش درآمدوسودسرمایه به هرمیزان بایگدیگر به تبادل افکار و اخبار روز دنیای بازار بورس ومسائل اقتصادی میپردازیم

 

دنیای پرهیجان بازاربورس ایران

بورس بازا

دنیای پرهیجان بازاربورس ایران

Group discussions

more