×

Please choose your language

لطفا زبان خود را مشخص کنید

bahar - h.s bahar

همه ی ما انسان ها در این دنیا مسافریم وهر لحظه امکان دارد،که نوبت ما شود. پس باید در ادامه این راه قدمهایی برداریم ،که حقی را ناحق ...!!!حلالی را حرام...!!!پاکی را ناپاک...!!! وبا آبروی کسی به راحتی آب خوردن بازی نکنیم. دوستان خوبم : آبرو چون یخی جامد است که درخواست،آن را قطره قطره آب می کند. پس بنگر که آن را نزد چه کسی فرو می ریزی...!!! آبرو وشرافت و غرور بالاترین چیزی هست که هر انسان دارد،عزیزانم سعی کنیم آن را هم برای خودمان وهم برای دیگران حفظ کنیم...!!!

 

Group discussions

more